Her gün yeni bir proje üretilen şirketlerden, rutin işini yürütmeye çalışan şirketlere kadar tüm sektörlerde öncelikle bir planlama yapılır.  Yürüyen iş ve yeni projelerde planlama ve akış belirlendikten sonra ikinci aşama, tüm çalışanlara görev dağılımıdır. Bu görev dağılımı sonrasında iş takibinin sağlanması için de ayrı bir ekip kurulması ya da kişi atanması gerekir. Görev ataması ve takibi yapan ekip, tamamen bu sorumlulukla çalışır. Böylelikle ofis içinde “işi atayan – işi yapan” durumundan doğan suni bir hiyerarşi oluşur. Sonucunda da bireysel anlaşmazlıklar kurum içine yansır, çalışma motivasyonu ve kaliteli iletişim kaybedilmiş olur.
Tracer Task sayesinde şirket içinde ve dışındaki personele görev ataması birkaç adımda gerçekleştirilir. Bu atamalarda işi atayan ve işi yapan arasında bir diyalog gerçekleşmez. Tracer Task ile personel mobil uygulama üzerinden gelen bildirimle yeni görevi görür. Bu noktadan sonra personelin yapması gereken, ona atanan görev yerine ulaşmak ve işe başladığına dair bilgiyi Tracer Task üzerinden, ilgililere göndermektir. Görevin tamamlanmasından sonra da Tracer Task aracılığı ile bir fotoğrafla beraber işin bittiği raporunu iletir. Yönetici bu süreçleri kendi panelinden takip edebilir. Bildirimlerle de anlık bilgi sahibi olur. Panelde ayrıca yarım kalan görevler, hiç başlanmamış olanlar ve tamamlananlara dair tüm bilgileri de görme imkanına sahiptir.
Müşterilerde de aynı durum geçerlidir. Müşterinin bir talebi olduğunda bu talep Tracer Task’e görev olarak iletilir. Bu görev, sorumluya atanır. İşin başlama ve tamamlanma süreçleri aynıdır. Tüm data, bir veri depolama merkezinde toplanır ve personelin görev takibi ile ilgili performans analizleri çıkarmaktan müşteriyle ilgili takiplere kadar istenen tüm bilgilerle raporlar oluşturulabilir.
Şu noktada, ofisinizde bir rutine alışmanız gerekecek: Tracer Task ile görev atamaları bir rutin olacak. Güvenli ve hassas takip sistemi ile Tracer Task, suni hiyerarşilere, bireysel anlaşmazlıklara, motivasyon düşmelerine son verecek.
Tracer Task ile ofiste kartlar yeniden dağıtılırken siz de derin bir nefes alacaksınız.