Pek çok alanda olduğu gibi üretim süreçlerinde de radikal bir dönüşüm yaşanıyor. Bu dijital dönüşüm sürecini doğru okuyamayan ya da analiz edemeyen kişi ya da kuruluşlar, bu dinamiklerin bir hayli uzağında kalabiliyor. Bir bilgi çağı olarak kabul edilen günümüzde geleneksel yöntemlerin deyim yerindeyse esiri olan; yeni nesil üretim, planlama ve iletişim anlayışlarının gölgesinde kalan kurumlar, son derece verimsiz ve sistemsiz bir döngü içinde kalabiliyor. İş dünyası, çağa adapte olamayan kurumları bir biçimde sistemin dışına itiyor. 

Bugün başarı için en önemli kriterler arasında; doğru proje ve personel yönetimi, verimli üretim planlaması, materyal yönetimi , etkili müşteri yönetimi hiç düşünmeden sıralanabilir.  Esasen tüm bu etkileyici kriterler bizi doğrudan “Tracer Task” sistemine götürüyor. Son derece kompakt bir yönetim sistemi olan Tracer Task ile işletmenizin hem kurumsal değerini, hem de üretim verimliliğini artırabilirsiniz. Sistemin hem şeffaf hem de adil bir yapıya sahip olması, kurum içindeki eşitsizlikleri büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Artık hangi personelin ne düzeyde verim sağladığını ortaya koymak için sözlü beyanlarına ihtiyacınız yok! Sistem, verimsiz çalıştığı halde çok iş yapıyor görünen ya da çok çalıştığı halde sonuç alınamayan personelleri size sayısal veriler ışığında sunar. 

Gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında gerçekleşen her türlü projenin tek bir ana merkezden görünür kılmasını sağlayan sistem, iş süreçlerini detaylı bir biçimde raporlar. Bu sayede öznel, kişisel yorumlarla projenizi ya da personellerinizi değerlendirmek yerine yüzünüzü doğrudan sistemin aktardığı sayısal verilere çevirebilirsiniz. Proje süreçlerini tabandan tavana doğru, tümevarım yöntemiyle yöneten Tracer Task, hem personel ve yöneticilerin, hem de müşterilerin daha mutlu olmasını sağlıyor. Sistem görevleri ve görevlere ait tanımları daha görünür kılar. Görevler tamamlandıkça projeye bir “Timeline” üzerinden bakma ve nerede olduğunuzu görme şansınız doğar. 

Küçük ya da büyük tüm işletmelerin rahatlıkla entegre olabilecekleri Tracer Task ile anlık ihtiyaçlara karşı çok hızlı çözümler geliştirmek mümkün. Çoğu zaman bir projenin tüm departmanlarını fiziksel anlamda takip edebilmek bizler için olanaksız bir hal alabilir. Ancak dijital verilere dayalı bu tip bir raporlama sistemiyle, tüm alanları tek bir bilgisayar üzerinden kontrol edebilirsiniz. Tracer Task’ın potansiyel gücünü ve size katacaklarını gördükten sonra çok daha büyük projeler için cesaret bulacaksınız. Adil ve verimli yürüyeceğinden emin olduğunuz bir projenin varlığı, nihayetinde vizyonunuzu genişletir. Zaman ve kaynak planlamasıyla fark yaratan Tracer Task sistemiyle bir an önce tanışın!