İyi bir zaman ve kaynak planlaması işletmenin temel taşını oluşturmaktadır. Akıllıca oluşturulmuş bir zaman ve kaynak planlaması, işletmenin bugünkü ve yarınki durumunun ne olacağı hakkında fikir verebilmektedir. Günümüzde bu planlamanın, teknolojik ilerlemenin de katkısıyla, oldukça kolay ve pratik yöntemleri bulunmaktadır. Bunlardan birisi dijital dönüşüme adapte olabilmektir. Dijital dönüşüm, bilgi teknolojilerinden faydalanılarak iş akışının ve işletmeye ve işleyişe dair bilgilerinin dijital ortama taşınmasıdır. Dijital dönüşüm bir işletmeye önemli ölçüde para, kaynak ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. Dijital dönüşüm işletmeye maliyet açısından ciddi miktarlarda avantaj sağlamaktadır.

Tracer Task ile işletmenin kaynak ve zaman planlaması çok hızlı ve etkili bir şekilde yapılabilmektedir. Birçok sektöre adapte edilebilen bir sistem olan Tracer Task ile yönetim, çalışan ve müşteri arasında iş akışı takip edilebilmekte ve birçok sorun daha ortaya çıkmadan kolaylıkla halledilebilmektedir. Müşteri yönetiminin daha kolay ele alınmasına imkân veren bu yazılım, olası problemlere hızlıca müdahale şansı vermektedir. Tracer Task, iş takip yöntemlerine müşterinin de dahil olmasıyla farklı bir bakış açısı getirmektedir. Yöneticiye sağladığı avantajlar; verilen işin hangi durumda olduğunun, bitiş zamanının, personelin kontrolünün eş anlı olarak takip edilebilmesine olanak sağlamasıdır. Aynı zamanda detaylı bir analiz oluşturulmasına ve çalışanın performans raporlarının oluşturulmasına imkân vererek zamanın daha etkin kullanılmasına yardımcı olmaktadır.

Tracer Task programının personele sağladığı avantajlarda mevcuttur. İş tanımının ve planının belirlenmiş olmasından dolayı sistematik bir işleyiş içerisinde hareket etme imkânı vermektedir. Tracer Task’ın sağladığı en önemli avantaj ise müşteriye eş anlı bilginin sağlanmasıdır. Müşteri işin bitiş zamanını öğrenebilmekte ve verilen işin talepleri doğrultusunda gerçekleşip gerçekleşmediğinden haberdar olabilmektedir. Böylelikle müşteri yönetiminin en önemli aşamalarından birisi olan müşteri memnuniyetinin sağlanması daha kolay olmaktadır.

İşletmesinde dijital dönüşüm başlatan bir girişimci, Tracer Task ile kısa süre içerisinde hem maliyet avantajı sağlayarak rekabet gücünü arttırmış olacak hem de yüksek kâr elde edebilen bir işletme statüsünü kazanacaktır. Ayrıca işletmenin iş yapısının raporlanmasında ve analiz edilmesinde büyük kolaylıklar sağlaması da Tracer Task’ın bir diğer önemli avantajıdır. Tracer Task ile dijital dönüşüme adapte olan bir işletmenin kısa vadede gözle görülebilir bir verimlilik artışı gerçekleşecektir. Uzun vadede ise işletmenin kurumsal bir yapı kazanmasını sağlayacaktır.