Reklam, firmaların ürünlerini pazarlamadaki en önemli kalemi oluşturmaktadır. Kendine ait birçok alt dalı olan reklamcılığın en önemli kısmını da broşürler oluşturmaktadır. Bu broşürler vasıtasıyla müşterilerin ürünlerine ya da hizmetlerine olan talebin artmasını beklemek işletmelerin bu yöntemi seçmesinde etkin olmaktadır.

Tracer Task ile müşteri, yönetici ve çalışan arasındaki iş akışının kontrol edilebilmesi ve aynı zamanda eş anlı takibinin mümkün olması, daha kısa zaman diliminde istenilen sonuca ulaşılmasını sağlayabilmektedir.

Örneğin broşür dağıtımı yapan bir firmayı ele alalım. Broşür dağıtımı yapan firmalar genellikle belirli sahalarda çalışanlarını istihdam ederek verilen görevin tamamlanmasını istemektedirler. Bu firmalar; adrese teslim, bölgesel dağıtım, meydan veya kalabalık alanlarda, çarşı ya da dükkanlara hizmetin tanıtımını broşür vasıtasıyla ulaştırmaktadırlar.

Çalışanların takibinin yapılması büyük önem arz etmektedir. Gerek işin mevcut durumu gerekse işin ne zaman biteceği gibi kritik bilgiler işveren için hayli önemlidir. Ancak çok sayıda çalışan istihdam eden broşür firmaları, bu çalışanların her birinin ayrı ayrı takibini yapmakta bazı problemlerle karşılaşabilmektedirler. Sahada görevlendirilen elemanların takibini yaparken zaman ve kaynak israfı söz konusu olmaktadır. Bu sebeple işin planlanan zamanda yetiştirilememesi, zaman içerisinde maliyetlerin artması, müşteri memnuniyetinin tam olarak sağlanamaması, koordinasyon eksikliğinden kaynaklanan negatif geri dönüşler ve çalışanların motivasyonunun işe olumsuz yansıması gibi durumlarla karşılaşılmaktadır.

Burada öne çıkan en büyük engel şüphesiz planlama, dağıtım ve raporlama arasındaki koordinasyon eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Ancak Tracer Task programını kullanmaya başlayan bir broşür dağıtım firması kısa zaman içerisinde olumlu geri dönüş almaya başlayacak ve bu durum kendisine hem kaynak hem de müşteri memnuniyeti açısından artı olarak dönecektir.

Tracer Task ile planlamasını yapan bir firma eş anlı olarak harita üzerinden görevlendirilen personelin takibini yapabilmekte ve o güne ait tüm çalışma raporlarını hızlı bir şekilde alabilmektedir. İşverenin gerek iletişimde gerekse koordinasyonda harcadığı zamanı önemli ölçüde azaltmaktadır. İş raporlarının ve analizinin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır.

Tracer Task programının sağladığı bu avantaj yalnızca işveren açısından değil aynı zamanda müşteri açısından da iş takibini yapabilmesine olanak sağladığından rekabet edebilme gücünü arttırmaktadır. Sonuç olarak broşür dağıtımı yapan bir firmanın Tracer Task’a sahip olması firmanın potansiyelinin üstünde bir faaliyet göstermesine yardımcı olabilecektir.