Pandeminin İş Hayatına Etkileri

2020 yılı ile birlikte hemen hemen tüm dünyayı hızlı bir şekilde etkisi altına alan pandemi süreci, pek çok alandaki radikal dönüşümlere de bir şekilde aracılık etmiş oldu. Bunların başında da hiç kuşku yok ki ...