Projeler bir bütün olarak yürütülmek durumundadır,  bir proje sürecinde öngörülen eksiklikleri ve yapım aşamasında ortaya çıkan aksaklıkların kaynağını görebilmek çok önemlidir. Tracer, proje yönetimiyle ilgili tüm süreçleri bir araya toplayarak büyük resmi görmenizi sağlar. Böylece maliyet raporundan, personel takibine kadar projenin tüm aşamasına olduğunuz yerden hakim olabilirsiniz. Ayrıca geliştirdiğimiz bu yazılımla  Şirket kar – zarar oranı dengede tutulurken, şirket verimliliğiniz artar. Bu anlamda kurumsal çizginizi ilerilere taşırken, işin başından anahtar teslimine kadar rahat edersiniz.